Dezvoltare Personală

„Identitatea personală dobândește consistență doar prin interacțiunea cu celălalt și primește contururile pe care partenerul de rol le trasează, în miezul unui proces continuu de oglindire și reoglindire reciprocă”

– Charles Horton Cooley, 1902

Atelierele de dezvoltare personală adresează competențele relaționale și luarea deciziilor pentru îmbunătățirea calității vieții. Prin metodele inovative folosite, avem acces la noi perspective ce pot genera noi soluții, la probleme vechi.

Deoarece autocunoașterea este un proces profund personal care se modelează după dinamica grupului, teoria și practica sunt aproape inseparabile. Așadar structura atelierelor este de învățare experiențială, fiind introduse concepte de bază din analiza tranzacțională ce vor sprijini înțelegerea particularităților fiecărui participant.

 

Untitled design (1)