Servicii

  • Consultanță

Managementul resurselor umane – recrutare, selecție, integrare, motivare, managementul performanței

Optimizarea proceselor interne – climat și cultură organizațională, analiza și îmbunătățirea continuă a proceselor

  • Programe de training pentru dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor

Leadership-ul ca proces trasformativ

Comunicare și relaționare eficace

Managementul timpului

Prezentare și autoprezentare

  • Consiliere în dezvoltarea personală și profesională

Rezolvarea de probleme și luarea deciziilor

Orientare în carieră

Consiliere relațională

  • Coaching pentru performanță

Individual și de grup, folosind metode inovatoare